Ekshumacja zwłok

Ekshumacja to proces wydobycia szczątek celem przeniesienia go na inny cmentarz lub oględzin sądowych. Najczęściej ekshumacje przeprowadza się na życzenie rodziny, która chce pochować bliskiego na bliższym cmentarzu. Jeśli jednak do śmierci doszło w wyniku przestępstwa, a szczątki mogą stanowić dowód w sprawie, prokurator sądowy może zarządzić wydobycie ciała. Trzecim powodem przeprowadzenia ekshumacji jest likwidacja nieczynnego cmentarza. W takiej sytuacji przenosi się szczątki najczęściej do zbiorowej mogiły.

Ekshumacja zwłok Wrocław

Jak wygląda ekshumacja?

Mamy odpowiednią wiedzę oraz dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który pozwala nam wydobyć ludzkie szczątki zgodnie z prawem sanitarnym. Jeśli ciało uległo mineralizacji, a więc nie upłynęło 15 lat od pogrzebu, pracownicy zakładu pogrzebowego Witwicka we Wrocławiu wydobytą trumnę przeniosą do szczelnej skrzyni ekshumacyjnej. Trumny w tym przypadku się nie otwiera. Kiedy pogrzeb miał miejsce ponad 15 lat temu, a ciało uległo mineralizacji, pracownik wydobywa z ziemi resztki szczątek i trumny, a następnie przenosi je do trumny ekshumacyjnej. Każde wydobycie szczątek może odbyć się wyłącznie w okresie od 16 października do 15 kwietnia i tylko w godzinach porannych.

Koszt ekshumacji Wrocław

w zakładzie pogrzebowym Witwicka przejmujemy na siebie wszystkie formalności oraz organizujemy ekshumacje kompleksowo. Zadbamy o szereg dokumentów oraz zajmiemy się wydobyciem i przeniesieniem szczątek do innego grobu. Koszt ekshumacji we Wrocławiu wynosi około 2000 złotych.