Sprowadzanie zwłok z zagranicy

Każdy kraj ma inne zasady dotyczące organizacji pogrzebu oraz międzynarodowego przewozu zwłok. Mamy duże doświadczenie na ten temat, dzięki temu organizujemy sprawną eksploatację z Anglii, Austrii, Niemiec, Czech i Słowacji. Przejmujemy na siebie wszystkie kwestie związane z literą prawa, dlatego tłumaczymy dokumenty u tłumacza przysięgłego, uzgadniamy wszelkie formalności z konsulatem danego kraju oraz dysponujemy nowoczesnymi karawanami, oraz trumnami z wkładem metalowym. Nasze samochody przystosowane są do międzynarodowego transportu, a pracownicy mają odpowiednie doświadczenie. Możemy zorganizować przewóz ciała lub urny z prochami, gdyż na życzenie klientów organizujemy kremację w danym kraju.

Aerial View Traffic Roundabout Highway Night (1)

Sprowadzenie zwłok z zagranicy – wymagane dokumenty

Organizując międzynarodowy przewóz zwłok należy dostarczyć dokumenty w formacie międzynarodowym. Dlatego każdy dokument musi zostać odpowiednio przygotowany i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Do zorganizowania transportu zakład pogrzebowy Witwicka we Wrocławiu potrzebuje:

  • akt urodzenia
  • akt małżeństwa (w przypadku sprowadzenia ciała małżonka lub małżonki)
  • dokument stwierdzający unieważnienie małżeństwa (w przypadku sprowadzenia ciała osoby po rozwodzie).

Przed samym sprowadzeniem ciała ustalamy w naszym biurze z rodziną również termin i miejsce pochówku w Polsce, gdyż wymaga tego zgoda Starosty lub Prezydenta Miasta.