Dokumenty RODO

Zakład Pogrzebowy Bożena Witwicka 55-040 Krzyżowice ul. Główna 14 ; NIP 8971834545, (dalej jako Administrator).

Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

 • w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi
  oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.
 • Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego)
  mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.
 • Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia powierzonej usługi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Zakład Pogrzebowy Bożena Witwicka 55-040 Krzyżowice ul. Główna 14 ; [email protected]